Gennemgang af opstartsmøde

Kick-off meeting report

Entrepreneurship Education for Cultural Tourism

Strategic Partnership in the field of Youth

2016-3- DK01-KA205- 033887

 

Projektkoordinator:  Youth Mobility Denmark (Denmark)

Projektpartnere:

Deltagere:

 • Christian Löwenstrom (Youth Mobility Denmark)
 • Francesco Ruberto (Asociación PROJUVEN)
 • Chiara Manna (Associazione di Promozione Sociale Futuro Digitale)
 • Gabriel Brezoiu (Asociatia GEYC)
 • Melissa Kousgaard (Danish National Agency Erasmus+)

Mødested: Bildungsstätte knivsberg, haderslevvej 484,Dk-6230 Rødekro, Danmark

Dato:  23/03/2017

Mødetid: Fra 09:00 til 20:00

Frokost pause: Fra 13:00 til 14:30

Morgen session

09:00 – 09:30: Velkomst til deltagere af Christian Löwenstrom.

09:30 – 10:00: Introduktion af lederne for hver partner organisation.

10:00 – 12:30: Uddybelse af KA2 og projekt ledelse af Melissa Kousgaard, repræsentant og koordinator for KA2 Strategiske partnerskabs projekter for Dansk National Agentur.

 • Melissa Kousgaard præsenterede gennem en præsentation hvordan man håndterer et KA2-projekt. Følgende punkter blev konfronteret:
 • Projektledelse og implementering.
 • Output Realisering og begrundelse gennem Output Timesheets.
 • Synlighed og projektformidling.
 • Finansielle regler.
 • Introduktion af Erasmus + formidlingsplatform.
 • Youth Mobility Denmark – præsentation af organisationen af Christian Löwenstrom.
 • Asociación PROJUVEN- præsentation af organisationen af Francesco Ruberto.
 • Associazione di Promozione Sociale Futuro Digitale – præsentation af organisationen af Chiara Manna.
 • Asociatia GEYC- præsentation af organisationen af Gabriel Brezoiu.

12:30 – 13:00 : Åben samtale mellem Melissa Kousgaard og partnerorganisations repræsentanterne omkring projektet.

13:00 – 14:30: Pause

Eftermiddags Session

14:30 – 16:00:

– Eftermiddags sessionen startede uden Melissa Kousgaard, der forlod mødet for at tage tilbage til København.

– Forklaring af projektets målsætninger og GANTT diagram af Christian Löwenstrom.

– Chiara Manna (Futuro Digitale) forklarede alle partnere hvordan man udvikler en projektwebside og projektets online platform (Intellectual Output 1), hvordan man organiserer arbejdsplanen og hvilke opgaver der kræves af hver partner. Vi fik konkluderet på mødet at projektets hjemmeside og hovedlayoutet vil være klar inden den 31. juli 2017, mens onlineplatformen med alle e-learning kurser (Intellectual Output 2) inden 30. september 2017.

– Websiden vil blive udarbejdet på en måde, der er brugervenlig og interaktiv. Alt indhold vil blive uploadet på engelsk og på det enkelte lands sprog inden 31. juli 2017.

 • Debat om Online Platform formatet som vil blive brugt til e-learning kurser (Intellectual Output 2), dets format og dets indhold. Online platformen er kun på engelsk. Dog vil formatet blive valgt af Futuro Digitale inden juni 2017. De foreslåede muligheder var følgende:

– https://moodle.org/

Eller

– GOOGLE CLASSROOM

16.00-17.30: Forklaring af Intellectual Output 2 – Oprettelse af e-learning kurser for “Entrepreneurship in Cultural Tourism” af Francesco Ruberto til alle partnere. PROJUVEN bliver Output lederen.

– Ruberto (PROJUVEN) introducerede og forklarede output 2, der opremser alle moduler der vil blive gennemgået:

 1. Teoretiske fundamenter og rammer kulturel diversitet.
 2. Globalisering af kulturturisme
 3. Kulturelle turistprodukter og motiveringer
 4. Kulturpolitik, Strategi og markedsføring
 5. Kom i gang: Din første forretningsmodel CANVAS
 6. Find investering og finansiering
 7. Eksterne miljøpåvirkninger på kulturturisme
 8. Sikring af kvaliteten af besøgernes oplevelse.

– Samarbejdspartnere delte modulerne på følgende måde mellem hinanden:

– PROJUVEN vil udarbejde modulerne nummer 1,2 og 3.

– Futuro Digitale vil udarbejde modul nummer 8.

– Youth Mobility Denmark vil udarbejde modulerne nummer 4 og 5.

– GEYC vil udarbejde modulerne nummer 7 og 8.

– Modulerne vil blive udarbejdet på engelsk og indsættes på projektets online platform plads inden 30. september 2017.

– Alle moduler vil indeholde quizzer.

17:30 – 18:30: Fastlæg datoer for mellemmøde og Blended Mobility Event

– Blandet mobilitet blandt unge (Terranova da Sibari, Italien). Alle partnere besluttede at holde ungdoms mobilitet fra 29. november til 7. december, 7 dage med aktiviteter og 2 rejsedage.

– Alle deltagere i mobiliteten har til pligt at følge e-learning modulerne inden mobiliteten starter.

– Designe protokoller, infopack og deltager udvælgelse for mobilitet af partnere inden 20. juli 2017.

– Projektets mellemliggende møde afholdes i Bukarest (Rumænien) og organiseres af GEYC. Datoen er d. 12. december 2017. Under mellemmødet vil projektpartnere analysere erfaringerne med Blended Mobility-arrangementet i Italien og udtage de vigtigste resultater fra denne aktivitet. Derudover vil projektledere af GEYC og Youth Mobility Denmark forklare organiseringen af arbejdet med udarbejdelsen af Intellectual Output 3 og Intellectual Output 4 af projektet.

– Datoerne for de virtuelle møder mellem partnerorganisationerne vil blive planlagt.

Kl. 18:30 – 19:30: Formidling og synligheds strategi

– Opsætning af social medie strategi, Facebook, twitter, Instagram og projekt hashtags.

– Oprettelse af projektlogo for Youth Mobility Denmark.

– Oprettelse af en Google Drive-mappe til projektet til alle partnere.

– Oprettelse af en Google Drive-kalender for at angive de vigtigste projektfrister.

– Alle formidlingsaktiviteter, som partnere i deres lande har, vil blive offentliggjort på projektets hjemmeside.

 • Erasmus + logoet vises på projektets hjemmeside og i alle formidlingsmaterialerne.

19:30 – 20:00: Mødeafslutning

– Udgivelse af kick-off møde fremmødebeviset til projektdeltagere.

 • Afrunding af aftenen.