ID Project: 2016 – 3 – DK01 – KA205 – 033887

Duration: 01- 03 – 2017 / 30 – 09 – 2018, 19 Months

Entrepreneurship Education for Cultural Tourism (EECT) er et strategisk partnerskab (SP) bestående af ungdoms organisationer og NGO’er, hovedsageligt fra lande hvor arbejdsløsheden er blandt de højeste i EU hos unge og færdiguddannede (Jf. Eurostat “Youth unemployment rate – % of active population aged 15-24”). I november 2015 var 4,553 mio unge under 25 i EU28 arbejdsløse, hvoraf 3,167 mio af dem var i Euro området. Hovedsageligt var det regionale tal for arbejdsløsheden hos unge blandt EU28 (Eurostat, 2015) og EECT partner landene meget svingende, hvor den laveste procent lå i den danske region Syddanmark (11,4 %) og den rumænske region București-Ilfov (14,6 %), medens de højeste procenter lå i den spanske region Andalusien (56,8 %) og den italienske region Calabria (65,1 %) hvor SP’en har deres hovedsæde. I disse områder og i landene hvor SP’erne har hovedsæde har unge større fokus på selvudviklelse eller på muligheden for at udvide deres netværk, som med andre ord er noget som kun er muligt gennem iværksætteri.

At dele ungdoms fælles interesser inden for europæisk kulturturisme (som en vigtig kilde til beskæftigelse) og iværksætteruddannelser, tilstræber vi os at fremme nye vilkår for et mere fleksibelt og globaliseret arbejdsmarked, der fremmer selvudvikling af unge. Arbejdsmarkedet udvikler sig konstant mod denne retning, og der er derfor et stort behov for at have unge fagfolk involveret i turismemarkedet udstyret med nye færdigheder og evnen til at tilbyde turismeydelser med en social tilgang.

SP’en følger principperne for post-2010 Lissabon strategien, en fornyet social dagsorden såvel som de nye rammer for europæisk samarbejde inden for uddannelse, ansættelses guidelines og Oslo dagsordnen for uddannelse i iværksætteri i Europa. Som følge af de nye rammer for europæisk samarbejde med henblik på unge, er SP’ens mission at styrke unge ved at fremme deres autonomi, iværksætteri og potentialet i at få dem til at bidrage til en bæredygtig udvikling af deres samfund og til Europæiske værdier og målsætninger.

SP’ernes hovedformål er derfor:

 • At tilbyde en type uformel uddannelse om iværksætteri i kulturel turisme til udsatte persongrupper. Specielt med henblik på at unge med stor risiko for social eksklusion som vil have gavn af denne form for træningskurser. Disse kan bidrage til en større motivation blandt de som får mest ud af praktisk læring og som samtidigt har vanskeligheder med mere traditionelle emner.
 • At fremme læringsmobilitet hos unge deltagere.
 • At øge beskæftigelsen kompetencer som endnu ikke er komplet udbredte.
 • At fremme inkluderende uddannelse som bekæmper enhver form for diskrimination eller racisme med det formål at styrke sociale bånd og samtidigt skabe en følelse af at høre til.
 • At støtte unges entreprenørskab i øjenhøjde via iværksætter uddannelser, støtte af opstartsfonde, mentorprogrammer samt fremme anerkendelsen af junior virksomheder.
 • At udbrede viden omkring iværksætteruddannelser ( specifikt med henblik på kulturel tourisme) gennem støtte af ungdomsforskning, forskningsnetværker, specifikke studier mm.
 • At styrke samarbejdet med de lokale myndigheder.
 • At facilitere og styrke brugen af EU fonde og programmer til unge.
 • At fremme traditionel uddannelse og uformel læring til at styrke unges innovation, kreativitet og iværksætteri.

Kulturel turisme er en ressourcekilde for innovation, kreativitet, produkter af høj værdi og udvikling af service. Fremmelsen af kulturel turisme er et naturligt skridt videre i udviklingen af europæiske kulturruter, eftersom denne form for turisme er bygget omkring det unikke og autentiske af fjerntliggende destinationer, lokal viden og færdigheder, traditioner og kulturarv. Gennem en opnået international synergi om brug og forvaltning af kulturarven, sigter SP’en sig på at levere innovative højkvalitets værktøjer/kurser til at fremme iværksætteri og fremme udbredelsen af iværksætteri mindt-set blandt unge. EECT sætter de teoretiske aspekter og tilgange til projektets begyndelsesfase på prøve rent praktisk, ved hjælp af coaching af kreative/innovative forretningsidéer. Metoden brugt dertil vil være en blanding af job shadowing, design af kulturelle projekter, styrke processer og udformning af forretningsmodel lærreder, der sigter på at tage forretningsidéer fra design til slutproduktet som er den endelige virksomhed.

Målgruppen er:

 • Unge NEETs (personer uden for arbejdsmarkedet og uden uddannelse eller anden træning).
 • Unge med begrænsede muligheder.

 

This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.