Următoarele recomandări privind antreprenoriatul în domeniul turismului cultural urmăresc să ofere îndrumare instituțiilor europene de formare, universităților, ONG-urilor și tuturor persoanelor implicate în instruirea și activitățile de formare în acest domeniu. Instrucțiunile au fost elaborate ținând seama de experiența și opiniile tuturor participanților și formatorilor care au luat parte la activitățile proiectului Entrepreneurship Education for Cultural Tourism (EECT) și de cele mai bune abordări pentru promovarea antreprenoriatului în domeniul turismului cultural în rândul tinerilor. EECT este un parteneriat strategic al organizațiilor de tineret și al ONG- urilor care, în conformitate cu liniile principale ale Strategiei Comisiei pentru ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor, a oferit instrumente și cursuri de înaltă calitate și inovatoare bazate pe noutate, mobilitate internațională și cooperare transfrontalieră pentru a promova educația antreprenorială și antreprenoriatul social în rândul persoanelor cu mai puține oportunități în domeniul turismului cultural și al ospitalității, al gestionării culturale și al patrimoniului cultural comun.

Ghidul asigură sustenabilitatea și îmbunătățirea realizărilor proiectului. Acesta conține, de asemenea, o listă de sfaturi și recomandări pentru a continua îmbunătățirea activității în acest domeniu, nu numai în cadrul organizațiilor ce au făcut parte din acest proiect, ci și pentru toate organizațiile europene interesate, care au ca scop formarea și includerea tinerilor.

Descarcă ghidurile