ID-ul proiectulu: 2016 – 3 – DK01 – KA205 – 033887

Durata: 01- 03 – 2017 / 30 – 09 – 2018, 19 Months

Educația Antreprenorială pentru Turismul Cultural (Entrepreneurship Education for Cultural Tourism – EECT) este un parteneriat strategic al asociațiilor de tineret și ONG-urilor, majoritatea din țări unde ratele de șomaj din rândul tinerilor și ale absolvenților sunt printre cele mai mari din Europa (vezi Eurostat,  “Rata de șomaj în rândul tinerilor – % din populația activă cu vârstele cuprinse între 15 și 24 de ani”). În noiembrie 2015, 4553 milioane de tineri (sub 25 de ani) erau șomeri în EU28, dintre care 3167 milioane aparțineau zonei euro.

Mai mult, ratele de șomaj în rândul tinerilor la nivel regional au variat mult între țările din EU28 (Eurostat, 2015) și între țările partenere EECT: ratele cele mai mici în regiunea daneză Siddanmark (11,4%) și în regiunea din Romania, București-Ilfov (14,6%), iar cu cele mai mari rate de șomaj în regiunea spaniolă Andalucia (56,8%) și în regiunea din Italia, Calabria (65,1%), unde partenerii proiectului au sediul principal. În aceste regiuni și în țările parteneriatului strategic, tinerii se concentrează mai mult pe valori în legătură strânsă cu dezvoltarea personală sau pe șansa de a-și extinde rețeaua de cunoștințe. Toate aceste lucruri pot fi obținute doar prin antreprenoriat.

Prin împărtășirea intereselor comune ale tinerilor în Turismul Cultural European (ca fiind o importantă sursă de locuri de muncă) și în Educația Antreprenorială, ne propunem să încurajăm și promovăm condițiile unei piețe de muncă flexibile și globalizate, încurajând dezvoltarea personală a tinerilor. Turismul Cultural a devenit o problemă în perioadă de criză. Piața de muncă se dezvoltă în mod continuu în această direcție, drept urmare există o nevoie mare de a avea tineri profesioniști implicați în industria turismului, care să dețină competențe noi și capacitatea de a oferi servicii turistice cu o abordare socială.

Parteneriatul strategic se bazează pe principiile Strategiei de la Lisabona post 2010 și pe cele ale Agendei Sociale reînnoite, dar și pe Cadrul strategic – Educație și formare profesională 2020, pe principiile directoare în domeniul ocupării forței de muncă și a Agendei Oslo pentru Educația Antreprenorială în Europa. Respectând Decizia Consiliului European în ceea ce privește un nou cadru pentru cooperarea europeană în domeniul tineretului, parteneriatul strategic își propune să îi susțină pe tineri prin promovarea autonomiei acestora, spiritului antreprenorial și a potențialului pe care aceștia îl au pentru a contribui la o dezvoltare sustenabilă a societății și a valorilor și telurilor europene.

Drept urmare, principalele obiective ale parteneriatului strategic sunt:

 • Să ofere educație non-formală grupurilor dezavantajate pe subiectul antreprenoriatului pentru Turismului Cultural. Mai exact, pentru tinerii care pot fi excluși social, aceste training-uri pot aduce beneficii majore. Acestea pot creste motivația tinerilor care învață mai ușor făcând și celor care întâmpină dificultăți la subiecte tradiționale.
 • Să dezvolte o metodologie de training bazată pe metode de mentorat (de tip “blended”) care să încurajeze gândirea creativă, competențe în legătură cu gândirea antreprenorială, care îi susține pe tinerii participanți în procesul de a potrivi pe piața muncii.
 • Să promoveze mobilitatea în scop educațional a tinerilor participanți.
 • Să crească nivelul de ocupare a forței de muncă prin dezvoltarea competențelor generale.
 • Să încurajeze educația incluzivă, care combate orice tip de discriminare sau rasism, pentru a întări legăturile sociale și să genereze un sentiment de apartenență.
 • Să sprijine antreprenoriatul în rândul tinerilor și prin educația antreprenorială, să sprijine obținerea de fonduri pentru start-up-uri, programe de mentorat și să încurajeze recunoașterea unor firme la început de drum.
 • Să susțină dezvoltarea cunoștințelor despre educația antreprenorială (în special aplicată Turismului Cultural) prin încurajarea cercetării realizate de tineri, identificarea de rețele de networking, studii specifice etc.
 • Să întărească cooperarea cu autoritățile locale și regionale.
 • Să faciliteze accesul tinerilor la fondurile și programele europene.
 • Să încurajeze educația formală și învățarea non-formală ca suport pentru creșterea inovării, creativității și a spiritului antreprenorial în rândul tinerilor.
 • Turismul cultural reprezintă o sursă pentru inovație, creativitate, crearea de afaceri mici și aduce o valoare adăugată mare în dezvoltarea de produse și servicii. Promovarea Turismului Cultural este un pas natural în procesul de dezvoltare al  “rutelor culturale” europene, din moment ce acest tip de turism se construiește pe baza autenticității și unicității destinațiilor izolate, pe cunoștințele locale, pe deprinderi, tradiții și moșteniri. Parteneriatul strategic își propune să livreze cursuri și unelte inovative, de calitate superioară pentru a promova și a încuraja diseminarea unei mentalității antreprenoriale printre tineri. Aceste aspecte se doresc a fi atinse prin colaborare internațională și aplicarea managementului moștenirii culturale. EECT a pus în practică aspecte teoretice și abordări ale fazei de început a proiectului pentru susținerea ideilor de afaceri creative/inovative. Metoda va fi o combinație între job shadowing, proiectarea unor proiecte culturale, încurajând crearea de schițe de procese și modele de business, cu scopul de a transforma ideile de business în realitate.

Grupurile țintă sunt:

 • Tineri NEET (oameni care nu sunt angajați, implicați într-un proces educațional sau în training)
 • Tineri cu posibilități reduse

This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.